Prawo administracyjne

Postępowanie administracyjne i postępowanie sądowo-administracyjne :

  • reprezentacja strony w charakterze pełnomocnika w trakcie postępowania administracyjnego przed organami administracji publicznej oraz postępowania sądowo-administracyjnego przed Wojewódzkim Sądem Administracyjnym i Naczelnym Sądem Administracyjnym;
  • sporządzanie odwołań od decyzji organu I instancji, skarg do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego od decyji organu II instancji oraz skarg kasacyjnych od wyroków Wojewódzkich Sądów Administracyjnych do Naczelnego Sądu Administracyjnego;
  • sporządzanie innych pism procesowych w trakcie trwania postępowania administracyjnego przed organami oraz sądami
laptop, office, hand-3196481.jpg

Prawo materialne:

  • Prawo geodezyjne i kartograficzne: postępowanie rozgraniczeniowe prowadzone przed Wójtem/Burmistrzem/ Prezydentem oraz w drugim etapie przed sądem cywilnym, aktualizacja prowadzonej przez Starostę ewidencji gruntów i budynków w zakresie m.i. przebiegu granic, prawa własności itp., modernizacja ewidencji gruntów i budynków;
  • Prawo budowlane: reprezentacja w postępowaniu w przedmiocie wydania pozwolenia na budowę, reprezentacja w postępowaniach legalizacyjnych samowole budowlane oraz wszelkich postępowaniach przed nadzorem budowlanym, reprezentacja w sprawach dotyczących zniesienia współwłasności, a także podziału nieruchomości.
Call Now Button