Prawo karne

Prawo karne:

  • reprezentacja strony (oskarżonego/pokrzywdzonego) przed organami ściagania oraz przed sądem w charakterze obrońcy/ pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w sprawach karnych i sprawach wykroczeniowych;
  • wnoszenie prywatnego aktu oskarżenia i reprezentacja strony w sprawie z oskarżenia prywatnego;
  • sporządzanie zażaleń od postanowień oraz apelacji od wyroku sądu I instancji.
Call Now Button